Bloc đại đặc biệt JPP 08

200,000

  • Kích thước 16×24 cm
  • Giấy Couché Matt 60.2gsm
  • Áo Bloc in  Metalize cao cấp thực hiện theo công nghệ mới
  • Bìa treo in Metalize, ép nổi 3D
  • Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới , ép nổi có quai xách.