Bloc đại Tài Lộc may mắn JPP

75,000

  • Kích thước 14.5×20.5 cm
  • Giấy Couché Matt 60.2gsm
  • Áo Bloc in  Metalize cao cấp Bloc bọc màng có kèm theo 2 ốc