Bloc siêu cực đại đặc biệt Tuần hoàn cuộc sống

650,000 390,000

Lịch bloc siêu cực đại Đặc biệt – Tuần hoàn cuộc sống

  • Kích thước 38 x 53cm
  • Chủ đề: Tuần hoàn cuộc sống
  • Giấy couché matt 60.2 gsm
  • Áo bloc metalize
  • Bìa treo Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới ép nổi 3D.
  • Hộp in Metalize hologam 7 màu và thành phẩm theo công nghệ mới ép nổi 3D.
  • Túi giấy duplex in 4 màu, cán màng