Lịch để bàn 2019 | Bay cao bươn xa

30,000 17,000

  • Lịch để bàn 2019 Bay cao bươn xa
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 24 x 16 cm