Lịch để bàn 2019 | Giữ tín để thành công

30,000 18,000

  • Lịch để bàn 2019 Giữ tín để thành công
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 24 x 16 cm