Lịch để bàn 2019 | Ikebana

42,000 18,000

  • Lịch để bàn 2019 Ikebana
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 24 x 16 cm