Nguyên Thủ Quốc Gia Thế Giới

30,000 18,000

  • Lịch để bàn 2019 Nguyên Thủ Quốc Gia Thế Giới
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 200gms
  • Kích thước 25 x 17 cm