Lịch để bàn 2019 | Những Ngày Nắng Đẹp

42,000 20,000

  • Lịch để bàn 2019 Những Ngày Nắng Đẹp 
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 16 x 23 cm