Lịch để bàn 2019 | Thiên nhiên kỳ thú

30,000 18,000

  • Lịch để bàn 2019 Thiên nhiên kỳ thú
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 200gms
  • Kích thước 25 x 17 cm