Lịch để bàn 2019 | Trà Đạo

30,000 18,000

  • Lịch để bàn 2019 Trà Đạo
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 200gms
  • Kích thước 25 x 17 cm