Lịch để bàn 2019 | Việt Nam Quê Hương Tôi

42,000 20,000

  • Lịch để bàn 2019 Việt Nam Quê Hương Tôi
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 16 x 23 cm