Lịch để bàn 2019 | Vươn tới tầm cao

30,000 17,000

  • Lịch để bàn 2019 Vươn tới tầm cao
  • Lịch bàn 13 tờ – 13 ảnh
  • In 6 màu, Giấy cauche 230gms
  • Kích thước 24 x 16 cm