lịch 7 tờ lò xo HN 56

38,000

  •  quy cách : lịch 7 tờ lò xo
  • in 6 màu giấy couche 210 gsm
  • thành phẩm 100 cuốn