Lịch 7 Tờ Lò Xo PN 75

38,000 20,000

Kiến Trúc Xanh

  • Quy cách 7 tờ lò xo
  • In 6 màu giấy couche 210 gsm
  • Thành phẩm 100 cuốn