Lịch 7 Tờ Lò Xo PN 98

38,000 20,000

Tranh Đông Hồ

  • Quy cách : Lịch 7 Tờ Lò Xo
  • In 6 màu giấy couche 210gsm
  • Thành Phẩm 100 cuốn