Bìa lịch khung ngọc JKV 56 – 61

Bìa lịch khung ngọc JKV 56 – 61

  • Bìa lịch gắn Bloc 2019
  • Nhãn in Metalize theo công nghệ hiện đại
  • Ván MDF 3mm
  • Ép kim thành phẩm
  • Túi giấy hoặc túi nilon
  • Kích thước bìa lịch: 32.5x65cm