Bìa lịch khung ngọc JKV 67 – 69

Bìa lịch khung ngọc JKV 67 – 69 

  • Bìa lịch gắn Bloc 2019
  • Nhãn in Metalize theo công nghệ hiện đại
  • Ván MDF 3mm
  • Ép kim thành phẩm
  • Túi giấy hoặc túi nilon
  • Kích thước bìa lịch: 32.5x65cm