Bìa lịch lò xo giữa TS 11 – 15

Bìa lịch giá rẻ gắn Bloc  TS 11 – 15

  • Bìa lịch gắn Bloc 2019
  • In Metalize theo công nghệ hiện đại
  • Bồi lên ván DF3 ly, bể nổi
  • Kích thước bìa lịch: 37x70cm