Bìa lịch lò xo giữa TS 17A – 17C

Bìa lịch giá rẻ gắn Bloc TS 17A – 17C

  • Bìa lịch gắn Bloc 2019
  • In Metalize theo công nghệ hiện đại
  • Bồi lên ván DF3 ly, bể nổi
  • Kích thước bìa lịch: 37x70cm