Bìa lịch lò xo giữa TS 25D – 26B

Bìa lịch giá rẻ gắn Bloc  TS 25D – 26B

  • Bìa lịch gắn Bloc 2019
  • In Metalize theo công nghệ hiện đại
  • Bồi lên ván DF3 ly, bể nổi
  • Kích thước bìa lịch: 37x70cm