Bloc siêu đại đặc biệt

    0

    – Loại lịch: Bloc siêu đại đặc biệt
    – Chất liệu: Couche matt 64g/m2
    – Kích thước: 25×35 cm

    Hotline: 0917 788 498