Bloc siêu đại AH12 – 365 cây thuốc và sức khỏe

300,000 165,000

Lịch bloc siêu đại 2023 365 cây thuốc và sức khỏe

  • Kích thước 20 x 30cm
  • Giấy couché matt 60.2 gsm
  • Áo bloc metalize
  • Bìa treo Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới ép nổi 3D.
  • Hộp in Metalize hologam 7 màu và thành phẩm theo công nghệ mới ép nổi 3D.
Hotline: 0917 788 498